ประชาสัมพันธ์

บทความวิชาการ

Arrow forward รร.นฝ.ยศ.ทอ.

บทความวิชาการ นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง

Arrow forward นทน.รุ่นที่ ๑๓๕ Arrow forward นทน.รุ่นที่ ๑๓๖Arrow forward นทน.รุ่นที่ ๑๓๗  

Line1

ประกาศ รร.นฝ.ยศ.ทอ.Icon New1
เรื่อง ให้ นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๓๘ ลงทะเบียนออนไลน์

(คลิกเพื่อลงทะเบียนออนไลน์)

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๓๘ ตามคำสั่ง กพ.ทอ. (คลิ๊กที่นี่เพื่อตรวจสอบรายชื่อ)

๒. ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการศึกษาตามข้อ ๑ ดำเนินการดังนี้
     ​๒.๑ ดาวน์โหลดคู่มือการลงทะเบียนออนไลน์ ลงทะเบียนด้วยเลขอารบิกเท่านั้น (คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลด)
     ๒.๒ ทำความเข้าใจและปฏิบัติตามเอกสารในข้อ ๒.๑ โดยเคร่งครัด
     ​๒.๓ เปิดลงทะเบียนออนไลน์ ตั้งแต่ วันที่ ๑๔ ก.ย.๖๔, ๐๘๐๐ ถึง วันที่ ๑๖ ก.ย.๖๔, ๑๖๐๐
​     ๒.๔ สำหรับ นทน. ที่มิได้สังกัด ทอ. (คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลด)

(คลิ๊กเพื่อตรวจสอบผลการลงทะเบียนออนไลน์)

ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม หรือ นทน.ที่มิได้สังกัด ทอ. สามารถสอบถามได้ที่ กองวิเคราะห์และประเมินผล รร.นฝ.ยศ.ทอ.

โทร.๐ ๒๕๓๔ ๕๖๘๕ หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Line1

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอ.
 2. บริการกำลังพล ทอ.
 3. บริการประชาชน
 4. Press Release / โฆษก ทอ.
 • A20210923-1
  27 September 2021
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานรับมอบเงิน ณ ห้องรับรองพิเศษ ๑ กองบัญชาการกองทัพอากาศ
 • A20210923
  23 September 2021
  พิธีปลดประจำการ เฮลิคอปเตอร์แบบที่ ๖ (UH-1H)
 • A20210922-2
  23 September 2021
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ มอบประกาศนียบัตร และประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถเหินเวหาเป็นกิตติมศักดิ์ของกองทัพอากาศ ให้แก่ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่นที่ ๙
 • A20210922
  23 September 2021
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีรับมอบเงิน อุปกรณ์ทางการแพทย์ และชุดอาหารกลางวัน เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
 • A20210920
  22 September 2021
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษา หลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๕
 • A20210921
  22 September 2021
  โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาราช จัดพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการ เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีของผู้บัญชาการทหารอากาศ
 • D20210323
  23 March 2021
  ประชาสัมพันธ์การแต่งกาย เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • D20210621
  22 June 2021
  ขอเชิญร่วมสักการะอนุสาวรีย์พระบิดาแห่งกองทัพอากาศพร้อมพระรูปจําลองทั้ง ๑๒ รูป เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
 • D20210204
  04 February 2021
  เปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวและการตรวจประวัติรับราชการ ณ ห้องบริการกำลังพล (ชั้น ๒ กพ.ทอ.)
 • D20210615
  15 June 2021
  ขอเชิญหน่วยงานราชการของ ทอ. เข้าร่วมกิจกรรมประกวดต้นไม้ ประดับสถานที่ราชการ ทอ.ประจำปี ๒๕๖๔
 • D20210601
  01 June 2021
  ห้องอาหารครัวหลวงจำหน่ายข้าวราดแกง ๒ อย่าง ๒๐ บาท
 • D20210528
  28 May 2021
  เปิดให้บริการห้องทันตกรรม ส่วนแยก บก.ทอ.
 • C20210920
  20 September 2021
  โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ​ จัดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19
 • C20210913
  13 September 2021
  พิธีปิดการศึกษา การแถลงยุทธศาสตร์ ทอ.ฉบับนักศึกษา หลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๕ และมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๖๔
 • C20210908
  08 September 2021
  ​กองทัพอากาศ ขอเชิญติดตามชมสารคดีพิเศษ ชุด “รำลึก ๘๐ ปี สงครามมหาเอเชียบูรพา กองบินน้อยที่ ๕”
 • C20210901
  02 September 2021
  เเนวทางการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 เเบบครอบจักรวาล​
 • C20210830
  31 August 2021
  กองทัพอากาศให้บริการตรวจ-รักษา COVID-19 ฟรี แบบครบวงจร ตรวจพบเชื้อส่งรักษาได้เลย
 • C20210823
  23 August 2021
  วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จัดการฝึกการบริหารสถานการณ์วิกฤติในระดับยุทธศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
 • 20210811
  11 August 2021
  โฆษก ทอ.ชี้แจงกรณีนำเครื่องบิน SAAB 340 ช่วยลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร ช่วงสถานการณ์ COVID-19
 • E20210607
  10 June 2021
  กองทัพอากาศชี้แจงการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุบริเวณวัดพระศรีมหาธาตุ พร้อมยืนยันค่าใช้จ่ายในการณาปนกิจศพเป็นราคาสวัสดิการและมีความเป็นธรรม